Zuiver aanvaarden, beneficiar aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Zuiver aanvaarden, beneficiar aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Keuzemogelijkheid voor de erfgenaam
Zuiver aanvaarden
Wanneer iemand overlijdt hebben de erfgenamen niet alleen recht op zijn bezittingen maar nemen ook zijn schulden over. Dit zijn niet alleen de reeds bestaande schulden maar dit kunnen ook de schulden zijn die pas later bekend worden. Er is natuurlijk geen probleem als er genoeg baten zijn om de schulden te betalen en ook niet als de erfgenamen in de toekomst geen schulden verwachten, een erfgenaam kan dan overwegen om de erfenis zuiver te aanvaarden. Indien blijkt dat de baten van de nalatenschap niet voldoende zijn om de schulden te voldoen wordt u daarvoor zelf aansprakelijk. Als u dat risico niet wilt lopen dient u de hieronder vermelde mogelijkheden van beneficiair aanvaarden of verwerpen te overwegen.
Beneficiair aanvaarden
Door een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap blijft de erfgenaam wel erfgenaam, maar kan hij voor de schulden van de nalatenschap niet verder worden aangesproken dan dat er baten in de nalatenschap zijn. Hij hoeft dus niet uit eigen zak de schulden van de nalatenschap te betalen. Maar hij mag ook niets van de bezittingen hebben tot zeker is dat alle schulden zijn betaald.
Een beneficiaire aanvaarding kan een oplossing zijn in een nalatenschap, waarvan de omvang bij het overlijden niet duidelijk is. Wanneer minderjarigen (tot 18 jaar) in een nalatenschap gerechtigd zijn, moet de nalatenschap altijd beneficiair aanvaard worden. Een nalatenschap wordt beneficiair aanvaard doordat wij namens u een verklaring af zullen geven bij de griffie van de rechtbank (net als bij verwerping). De griffierechten voor deze verklaring bedragen 114,00 en komen voor uw rekening.
Verwerpen van de nalatenschap
Wanneer er iemand overlijdt en het blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, kan de erfgenaam er ook voor kiezen de nalatenschap te verwerpen. Het beste is om dat zo spoedig mogelijk na het overlijden te doen, want het weigeren kan alleen als men de nalatenschap nog niet heeft geaccepteerd.
Als je je gedraagt als erfgenaam en ook handelingen verricht staat dat gelijk aan accepteren. Na het verwerpen wordt het eerstvolgende meest verwante familielid door de wet aangewezen als erfgenaam. Maar ook deze kan weer verwerpen. Een nalatenschap wordt verworpen doordat wij namens u een verklaring af zullen geven bij de rechtbank. De griffierechten voor deze verklaring bedragen 98,00 en komen voor uw rekening.