Een korte impressie van hetgeen wij als notariskantoor Van Dongen voor u kunnen betekenen in onze dienstverlening treft u hieronder aan

Diensten onroerend goed Notariskantoor Van Dongen

Een korte impressie van hetgeen wij als Notariskantoor Van Dongen voor u kunnen betekenen in onze dienstverlening treft u hieronder aan.
Onroerend goed (o.a. koopovereenkomst, leveringsakte en hypotheekakte )
Het Onroerend Goed behandelt zowel de dienstverlening terzake van het opstellen van een koopovereenkomst, leveringsakte en hypotheekakte als de meer complexe zaken. Tevens kan onroerend goed betrokken zijn bij het opstellen van verdelingsakten. Onder het kopje Personen- en familierecht treft u daar enige informatie over aan.
hypotheekakte
Bij onze dienstverlening stellen wij u zodra wij een opdracht van u, uw makelaar of bankinstelling hebben ontvangen ervan op de hoogte dat wij met uw dossier aan de slag gaan. Wij maken u spoedig opmerkzaam welke gegevens van u van belang zijn om uw dossier zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening die door laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht gekenmerkt wordt. Onze medewerkers zullen uw dossier met goede zorg begeleiden.
Wij bieden u onze dienstverlening voor onroerend goed transacties voor een door ons kantoor aan u kenbaar gemaakt bedrag aan, zodat u als onze klant enerzijds volledige dienstverlening krijgt en anderzijds niet voor onaangename (tariefs) verrassingen komt te staan.
Identificatie
Denkt u eraan om bij een bezoek aan ons kantoor een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, of identiteitskaart.