Praktische Informatie

Praktische Informatie

Informatie levenstestament
Vermogensbijdrage voor AWBZ-zorg
Langstlevende testament opgemaakt voor 1 januari 2003
Codicil
Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap
Verklaring van erfrecht
Schenken
Koop- en levering van een woning