Heeft u een langstlevende testament opgemaakt voor 1 januari 2003? Houdt u er dan rekening mee dat u deze testamenten wellicht beter kunt herzien

Langstlevende testament opgemaakt voor 1 januari 2003

Hebben u en uw echtgenote een langstlevende testament opgemaakt voor 1 januari 2003? Houdt u er rekening mee dat u deze testamenten door de invoering van het nieuwe erfrecht wellicht beter kunt herzien. Het nieuwe erfrecht kent de wettelijke verdeling waardoor de langstlevende automatisch krachtens de wet de vermogensbestanddelen van de overleden echtgenoot krijgt toebedeeld. De nalatenschap hoeft dan niet meer aan de hand van een oud langstlevende testament door de erfgenamen aan de langstlevende toebedeeld te worden. Graag nemen wij uw oude testament door om na te gaan of dit testament aanpassing behoeft.