Wilt u ter besparing van erfbelasting voor uw erfgenamen reeds tijdens uw leven bedragen aan uw kinderen schenken dan kunnen wij u hierover adviseren.

Schenken

Schenken
Wilt u ter besparing van erfbelasting voor uw erfgenamen reeds tijdens uw leven bedragen aan uw kinderen schenken dan kunnen wij u hierover adviseren. Het is ook mogelijk om de bedragen niet in contanten te schenken, maar deze op papier (notariŽle akte) schuldig te erkennen. Uw kinderen worden schuldeiser en u bent schuldenaar. U kunt hierbij denken aan het bedrag dat u jaarlijks belastingvrij aan uw kinderen mag schenken.

Er is tevens van een schenking sprake indien een geldvordering wordt kwijtgescholden. De fiscale wetgeving biedt mogelijkheden om tot op zekere hoogte overdrachtsbelastingĖ en schenkingsrecht te verrekenen bij de levering van een onroerende zaak. Wij kunnen u hierover op ons kantoor nader informeren.
Periodieke giften (lijfrenteschenking)
Periodieke giften mag u onder de volgende voorwaarden in mindering brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting:
 • De gift is in een notariŽle akte vastgelegd.
 • U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
 • U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar.
 • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.
Giften aan de volgende algemeen nut beogende instellingen in Nederland mag u meetellen:
 • kerkelijke instellingen
 • levensbeschouwelijke instellingen
 • liefdadigheidsinstellingen
 • culturele instellingen
 • wetenschappelijke instellingen
 • instellingen die het algemeen nut beogen
Het gaat bijvoorbeeld om giften aan instellingen voor bestrijding van ziekten, hulp aan gehandicapten, kinderbescherming, ontwikkelingshulp, vluchtelingenhulp, natuurbehoud, redding op zee, oorlogsomstandigheden en natuurrampen. Of aan instellingen als het Nederlandse Rode Kruis, Stichting 1940-1945, musea en politieke partijen.
Voor giften aan instellingen die in het buitenland gevestigd zijn, gelden speciale regels. Meer informatie over aftrek van giften aan instellingen die in het buitenland gevestigd zijn, kunt u krijgen bij de belastingdienst Ďs-Hertogenbosch.
Periodieke giften aan verenigingen
Periodieke giften aan verenigingen kunt u alleen aftrekken als de vereniging:
 • in Nederland is gevestigd
 • minimaal 25 leden telt
 • volledige rechtsbevoegdheid heeft
 • niet onder de vennootschapsbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Tenslotte bestaat de mogelijk om een gift die u heeft verricht aan een algemeen nut beogende instelling als persoonsgebonden aftrekpost op uw inkomstenbelasting aangifte op te nemen.
Drempel en maximaal aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal Ä 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.