Wij kunnen u onder andere van dienst zijn om naar aanleiding van een overlijden een akte van verdeling op te stellen.

Akte van verdeling

Verdelingen zijn bij uitstek het terrein waarop de notaris uw deskundig adviseur is.
Verdeling nalatenschap
Wij kunnen u onder andere van dienst zijn om naar aanleiding van een overlijden een akte van verdeling op te stellen. In deze akte kunnen wij nadat eventueel de aangifte erfbelasting is gedaan en de aanslag bekend is aangeven hoe de nalatenschap van de overledene tussen de erfgenamen wordt verdeeld.
Verdeling woning
Akten van verdeling dienen tevens opgesteld te worden indien uw huwelijk door echtscheiding danwel uw samenleving is verbroken en u een woning heeft die op naam van u en uw ex-partner is gesteld. Indien één van u in de woning wenst te blijven wonen dan dient een verdelingsakte te worden opgesteld. Ingeval u in gemeenschap van goederen was gehuwd is de tenaamstelling overigens niet relevant en dient altijd een verdelingsakte opgesteld te worden. Onze werkzaamheden zullen erop gericht zijn om een verdeling tot stand te doen komen waarbij de woning wordt toebedeeld aan degeen die in de woning blijft wonen. Diegene zal dan tevens de hypothecaire schuld voor zijn of haar rekening dienen te nemen. Wij zullen hiertoe een akte van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen bij uw hypotheekverstrekker voor de ex-partner die vertrekt.

Eventueel kan nog een overbedelingsvordering verschuldigd zijn die via onze kantoorrekening uitbetaald wordt. Let u er wel op dat de tenaamstelling van levensverzekeringspolissen waarop uw ex-partner als begunstigde staat aangewezen wordt gewijzigd. Indien er een levensverzekering aan uw huidige hypotheek is gekoppeld die bij een aparte verzekeringsmaatschappij is afgesloten dan vindt dat vaak niet automatisch plaats.
Identificatie
Denkt u eraan om bij een bezoek aan ons kantoor een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, of identiteitskaart.