Heeft er een overlijden binnen uw familie plaatsgevonden en kunt u niet over bankrekeningen die ten name van de overledene staan beschikken? Wij kunnen voor u de nodige werkzaamheden verrichten om een verklaring van erfrecht af te geven.

Verklaring van erfrecht

Heeft er een overlijden binnen uw familie plaatsgevonden en kunt u niet over bankrekeningen die ten name van de overledene staan beschikken? Wij kunnen voor u de nodige werkzaamheden verrichten om een verklaring van erfrecht af te geven. Ons kantoor zal onderzoek naar de erfgenamen verrichten door middel van inzage in het Centraal Testamentenregister en de registers van Burgerlijke Stand. Indien er in het van kracht zijnde testament een executeur is opgenomen dan kan deze namens de erfgenamen met behulp van de door ons af te geven verklaring de nodige werkzaamheden verrichten om de nalatenschap van de overledene in staat van verdeling voor de erfgenamen te brengen. Indien er geen executeur is benoemd dan kunnen de erfgenamen door middel van door ons kantoor op te stellen volmachten een gevolmachtigde aan wijzen.
Identificatie
Denkt u eraan om bij een bezoek aan ons kantoor een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, of identiteitskaart.